KOVÁČ SK  poskytuje prepravné služby aj v rámci EÚ vo vysokej kvalite a rýchlosti. Využite naše služby v odbore medzinárodná cestná nákladná doprava. Styk so zákazníkom zabezpečujeme telefonicky alebo online emailom. Preto vždy budete mať aktuálne informácie o vašej zásielke. Náš profesionálny tým je vám vždy k dispozícii.